POLIS Theater, Athen Dezember 2009 Foto: Bruno Tersago, Athen
Michalis Tzouganakis - Μιχάλης Τζουγανάκης  Fanseite